ترمیم ناخن

ترمیم ناخن

ترمیم ناخن آموزش ترمیم ناخن آموزش ترمیم ناخن به روش پودر در زمان ترمیم ناخن با رشد ناخن طبیعی، فاصله ای بین مواد و صدف ناخن طبیعی (ریشه ناخن) ایجاد می شود و به مرور زمان مواد با رشد ناخن بالا و بالاتر می آید و این فاصله به وجود آمده را دوباره باید مواد…