نظر مراجع درباره کاشت ناخن مصنوعی

نظر مراجع درباره کاشت ناخن مصنوعی

نظر مراجع درباره کاشت ناخن مصنوعی حکم شرعی کاشت ناخن مصنوعی حکم شرعی کاشت ناخن   کاشت ناخن در کشور رواج پیدا کرده است. کسانی که به این کار مبادرت می ورزند هرکدام دلایلی برای انجام این عمل دارند. نداشتن ناخن و زیباتر شدن آن، از جمله این دلیل است نظر مراجع درباره کاشت ناخن…