چه رنگ رژلبی برای چه لبی مناسب است

چه رنگ رژلبی برای چه لبی مناسب است

چه رنگ رژلبی برای چه لبی مناسب است رنگ رژ لب مناسب پوست بدن اگر پوستتان روشن است و زمینه صورتی دارد از رنگ قرمز روشن با ته زمینه صورتی یا آبی ویا قرمز خالص استفاده کنید : 1_ اگر لبهای برجسه و پر رنگ ندارید ,از روشنترین  رنگ ممکن استفاده کنید تا لبهای شما…