برای کاشت ناخن از چه سوهانی استفاده کنیم؟

برای کاشت ناخن از چه سوهانی استفاده کنیم؟

برای کاشت ناخن از چه سوهانی استفاده کنیم؟ سوهان مناسب برای کاشت ناخن سوال بسیار از کارآموزان در مورد موارد استفاده سوهان برقی و اینکه از چه مارکی استفاده کنند و یا اینکه چه میزان هزینه کنند می باشد ابتدا می خواهم چند نکته را راجع به سوهان برقی ذکر کنم. ۱- از روز اول…